U.F.O.

U.F.O., 2017.
Unutar Fantazije Objekti
Multimedijalna instalacija

Ana Vuzdarić & Marko Gutić Mižimakov_U.F.O

PRVI KORAK: #000f-chan i Bezimena

Bezimena je konstrukt i fantazija Ane Vuzdarić nastala specifično za projekt Janje moje malo (Sve što vidimo moglo bi biti i drugačije). Bezimena je skup fragmentiranih informacija kojoj se pristupa kroz tekstualnu igru, tzv. tekstualnu avanturu. Bezimena postoji u distopijskoj bliskoj budućnosti – točnije u 2020. – u kojoj je čovječanstvo uništilo samo sebe. Bezimena je manifestacija autorice kojoj je lakše zamisliti kraj svijeta nego kraj kapitalizma.

#000f-chan je nastao kao rezultat potrebe Marka Gutića Mižimakova da napusti Facebook i ostavi nekoga da se brine za njegov devet godina star profil. Funkcionirajući kao bot i “slika varalica” (fraud image), #000ff-chan (ili jednostavno f-chan) se pojavljuje u raznim stadijima računalno generiranog prikaza i prije nego što je Vuzdarić stupila u kontakt sa Mižimakovim.

16508453_1324541657584526_458543511349153811_n

DRUGI KORAK: Kontakt

Kao dva ne sasvim formirana lika, f-chan i Bezimena nastanjuju prostor galerije u trajanju izložbe. Preuzimajući funkciju umjetnika iz virtualnog prostora Facebooka, f-chan prelazi u galerijski prostor te je cijelo vrijeme prisutan kroz “prijenos u stvarnom vremenu”, dok se tekstualnoj avanturi Bezimene u galeriji može pristupiti preko QR kodova.

TREĆI KORAK: U.F.O.

Zadnji dan izložbe prestaju f-chanov prijenos u galeriju i tekstualna avantura Bezimene, ostavljajući tako kratkotrajan trag njihovog kontakta.

Pet punktova u galerijskom prostoru označeno je QR kodovima koji posjetitelje kroz mobilnu aplikaciju za skeniranje uvode u svijet Bezimene. Priče koje su formirane kao tekstualne avanture moguće je pročitati putem linkova:

1: Kontakt
2: Tko brije brijača
3: Neidentificirani leteći objekt
4: Identificirani subjekt
5: Object may contain
__________________________

Ova izložba se održava u sklopu projekta “Janje moje malo (Sve što vidimo moglo bi biti i drugačije)” koji predstavlja radove iz bečke zbirke Kontakt zajedno s drugim povijesnim, suvremenim i novim radovima koji je interpretiraju i kritički preispituju. Zbirka utemeljena 2004. godine danas uključuje kapitalne radove mnogih najprominentnijih umjetnika Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope od 1960-ih godina do danas. Projekt je posvećen Mladenu Stilinoviću (1947. – 2016.), i naslovljen je prema njegovom radu iz 1993. godine. “Janje moje malo (Sve što vidimo moglo bi biti i drugačije)” odvijat će se tijekom nekoliko mjeseci (studeni 2016. – svibanj 2017.) u šest epizoda u raznim galerijskim prostorima, ateljeima umjetnika i privatnim stanovima. Kustos projekta je WHW u suradnji s Kathrin Rhomberg.

ENGLISH:
U.F.O., 2017

unknown flying object
unknown fantasy object
unknown female object
unknown facebook object
unknown fragmented object
unknown futuristic object

THE FIRST STEP: #000f-chan and The Unnamed

The Unnamed is a construct and a fantasy by Ana Vuzdarić created specifically for the project My Sweet Little Lamb (Everything we see could also be otherwise). The Unnamed is a collection of fragmented information that is accessed through a text-based game, the so-called text adventure. The Unnamed exists in a dystopian near future – more precisely in 2020 – where mankind has destroyed itself. The Unnamed is a manifestation of the author who finds it easier to imagine the end of the world than the end of capitalism.

#000f-chan came about as a result of Marko Gutić Mižimakov’s need to leave Facebook and relinquish the care of his nine-year-old profile to someone else. Functioning as a bot and a fraud image, #000f-chan (or simply f-chan) had appeared in different stages of computer generated imagery even before Vuzdarić contacted Mižimakov.

THE SECOND STEP: Contact

As two not entirely formed characters, f-chan and The Unnamed inhabit the space of the gallery for the duration of the exhibition. By taking over the function of the artist from the virtual space of Facebook, f-chan is transferred into the gallery space and is continually present through a “real-time broadcast”, while the text adventure of The Unnamed can be accessed in the gallery through QR codes.

THE THIRD STEP: U.F.O.

On the last day of the exhibition, f-chan’s broadcast into the gallery and The Unamed’s text adventure will end, thus leaving a brief trace of their contact.
____________________________

The exhibition is part of the project “My sweet little lamb (Everything we see could also be otherwise)” which presents works from the Kontakt Collection in Vienna along with other historical, contemporary and new works that provide interpretations and critical rethinking of the collection. Founded in 2004, the collection includes capital works by a number of the most prominent artists from Central, Eastern and Southeastern Europe from the 1960s onwards. The project is dedicated to Mladen Stilinović (1947-2016) and is named after his work from 1993. “My sweet little lamb (Everything we see could also be otherwise)” will take place over several months (November 2016 – May 2017) in six episodes in various gallery spaces, ateliers and private apartments. The project is curated by WHW in collaboration with Kathrin Rhomberg.