Tko je bila Harriet Seldon?

Tko je bila Harriet Seldon?, 2012.-2018.
Prijevod Fondacije Isaaka Asimova na hrvatski jezik s obratom u rodovima
Harriet Seldon
50 matematičarki na putu za Terminus
Projekt Tko je bila Harriet Seldon? započeo je 2012. prijevodom Fondacije (Zaklade) Isaaka Asimova iz 1953. na hrvatski jezik i to na način da obrnem sve rodove. Asimov je u svojim ranijim djelima često bio kritiziran zbog nedostatka definiranih ženskih likova, što postane dosta jasno u „slobodnom prijevodu“ jer svi nositelji radnje postanu žene.
Matematičar i psihopovjesničar Harry Seldon postaje Harriet Seldon, Gal Dornick, njegov asistent i biografičar postaje Gala Dornick, 50 matematičara postaje 50 matematičarki itd.
Dio romana koji se odnosi na suđenje Seldonu zbog veleizdaje, zabilježen je u obliku transkripta, a lik Harriet Seldon, sve više lik odvojen od izvornog Harrija Seldona nadopunjavam crticama iz članaka koje je o njoj pisala Gala Dornick.
Tko je bila Harriet Seldon?
Transkript i članci nadopunjeni su fotografijama koje izazivaju asocijacije na pročitano pa su tako, primjerice, putovanje 50 matematičarki prema Terminusu popraćeno obiteljskim fotografijama domjenka u Končaru, održanog osamdesetih godina.
Tko je bila Harriet Seldon?
50 matematičarki na putu za Terminus
Zašto Fondacija? Zašto prevoditi na hrvatski nešto što je već prevedeno te zašto tematski smatrati zanimljivim tekst koji je napisan pedesetih godina prošlog stoljeća?
Pedesete godine prošlog stoljeća smatraju se zlatnim dobom znanstvene fantastike. Tada se kao značajni pisci žanra profiliraju Isaak Asimov sa serijom romana pod nazivom Fondacija (1951.-1986.), Robert A. Heinlein sa Svemirskim marincima (1959.) i Arthur C. Clarke s Krajem djetinjstva (1953.). Popularno ih se naziva velikom trojkom znanstvene fantastike. Paralelu koju bi povukla sa takvom kategorizacijom je humanizam 14. stoljeća  i velika trojka Boccaccia, Dantea i Petrarke. Bez ikakve namjere umanjivanja njihove zasluge zadržala bi se na činjenici da su sva trojca bili muškarci. Što, stavljeno u kontekst rane renesanse, ne iznenađuje. Međutim, isti princip naracije šesto godina kasnije, mi se ipak činio ako već ne iznenađujući, onda barem nelagodan.
 Tko je bila Harriet Seldon?
Znanstvena fantastika kao žanr značajniji je razvoj doživjela upravo u dvadesetom stoljeću, u New Yorku, centrirana oko časopisa AstoundingScience Fiction čiji je glavni urednik bio John W. Campbell, Jr. Prema riječima Asimova bio je visok čovjek, svijetle kose, orlovskog nosa, širokog lica i tankih usana, vječito s cigaršpicom među zubima. Britanski pisac, Michael Moorcock je za njega i priče koje je objavio, izjavio da su odraz paternalističkog prikaza muškarca, brzog na jeziku s cigarom među zubima, koje su uspješne upravo zato što se obraćaju konzervativnoj publici koja vidi„crvenu opasnost“ na svakom sindikalnom sastanku. Istovremeno, sama definicija znanstvene fantastike, odnosno jedna od definicija, jest da je ZF realistična spekulacija o  mogućim budućim događajima, temeljena na adekvatnom poznavanju „stvarnog svijeta“  prošlog i sadašnjeg te na temeljitom razumijevanju prirode i primjeni znanstvene metode (Robert A. Heinlein).
Dakle, mogu si postaviti retoričko pitanje kakva je spekulacija o budućim vremenima mogla proizaći iz njujošrkog ureda revidirana od strane Johna W. Campbella, Jr? Odgovor je prisutan, bez potrebe za jasnijom artikulacijom, u Asimovoj Fondaciji. Kao što sam ranije spomenula, njegov je raniji rad, u što se Fondacija ubraja, kritiziran zbog nedostatka jakih ženskih likova i općeg nedostatka seksualnosti.
Tko je bila Harriet Seldon?
U Fondaciji (prvoj knjizi u serijalu) radi se o formiranju psihopovijesti kao nove znanosti, za što je gotovo isključivo zaslužan Harry Seldon, uvaženi imperijalni matematičar. Psihopovijest se bavi računanjem budućnosti, odnosno, predviđanjem mogućih  budućnosti na temelju zakona velikih brojeva i zakonitosti tromosti kretanja masa. Svijet Fondacije je ustrojen kao imperija i blizak je feudalnom sistemu,  izraženo centraliziran. Centralni planet Trantor, koji je ujedno i birokratsko središte u potpunosti ovisi o drugim planetima jer ne može sam sebe uzdržavati. Prema Seldonu i njegovim proračunima takav je sustav osuđen na propast te predviđa revoluciju koja će dokinuti postojeći poredak u idućih tristotinjak godina.
Takve ga ideje dovode do optuženičke klupe, gdje manipulacijom sudaca i tužitelja dobiva sredstva za tim od pedeset matematičara koji će, na izoliranom planetu Terminusu, sastavljati galaktičku enciklopediju, dokaz o civilizaciji koja  je osuđena na propast. U pozadini suđenja i Seldonovog naoko bezazlenog zahtjeva je skriveni plan, pomoću kojeg dodijeljena sredstva koristi za osnivanje Druge Fondacije, smještene na nepoznatom planetu Zemlji.
 Tko je bila Harriet Seldon?
Asimov kroz Fondaciju predviđa tri ideje političkog ustroja vlasti, ideju feudalnog ustroja u Prvom imperiju koji je osuđen na propast, tehnokratskog ustroja u Drugom Imperiju koji služi kao spona prema ideji Gaje koju vizualizira kao asimilaciju cijele galaksije u jedinstven harmoničan entitet. Iako se, vođen psihopovijesnim jednadžbama, odlučuje za Gaju kao najizgledniju, ujedno i najapstraktniju opciju, kojom bi se zaustavili sukobi u naseljenom sektoru galaksije, Asimov i dalje nastavlja potragu za Zemljom kao planom B.
Kada, nakon četiri romana, zajedno s budućim generacijama kolonista konačno nađe planet za koji pretpostavlja da bi mogla biti Zemlja, ispostavi se da je nekad bila naseljena. Na Mjesecu pronalazi arhiv  u vidu umirućeg robota, koji svoje cjelokupno znanje s informacijama o tome što se dogodilo može prenijeti jedino “odabranom” ženskom djetetu diskutabilnog osjećaja za dobro i zlo. U tko je bila Harriet Seldon? muško dijete preuzme silno znanje pohranjeno u robotskom mozgu i uvodi nas u početke naše, patrijarhalne povijesti.
Zanimljiva je ideja mitskog matrijarhata, uređenja koje je imalo potencijal prethoditi današnjem patrijarhalnom sustavu. Ako sadašnje prostorno-vremenske koordinate postavim kao ishodišnu točku, sa postojećim uređenjem, tada mogu pomoću reinterpretacije Asimove vizije ispisati moguću povijest Zemlje.
U slobodnom prijevodu, tako mogu tvrditi da je nekada u davnoj zaboravljenoj prošlosti prevladavao matrijarhat, sa matematičarkama, znanstvenicama, sutkinjama, vladaricama, ratnicama… koji je završio svoj tok na Zemlji u simbiozi muškog tijela i stroja te je nas, potomke od Harriet, doveo u današnju situaciju da gledamo na povijest kao na muško postignuće.